Чингэлэгийн төрлүүд
ЗурагЧингэлэгийн төрөлУрт (мм)Өргөн (мм)Өндөр (мм)Хоосон жин (кг)Ачаатай дээд жин (кг)Эзэлхүүн (м³)

20 ft энгийн чингэлэг5,9002,3522,3932,230 кг28,250 кг33.2м³

40 ft энгийн чингэлэг12,0342,3522,3953,780 кг26,760 кг67.8м³

40 ft HIGH CUBE чингэлэг12,0342,3522,7004,020 кг26,580 кг76.4м³

20 ft OPEN TOP чингэлэг5,8982,3522,3482,250 кг30,480 кг32м³

40 ft OPEN TOP чингэлэг12,0322,3522,3483,810 кг26,600 кг66м³

20 ft хөргүүртэй чингэлэг5,4562,2942,2732,550 кг27,470 кг28.6м³

40 ft хөргүүртэй чингэлэг11,5842,2942,5573,850 кг29,300 кг68м³

20 ft FLATRACK чингэлэг5,9202,2242,2132,500 кг34,000 кг0м³

40 ft FLATRACK чингэлэг12,0542,2271,9594,200 кг45,000 кг0м³

20 ft PLATFORM чингэлэг6,0582,4383702,520 кг27,960 кг0м³

40 ft PLATFORM чингэлэг12,1922,2456485,700 кг39,300 кг0м³

20 ft TANK чингэлэг6,0582,4382,4384,190 кг26,290 кг0м³