C.A.R Logistics – тээвэр зуучийн үйлчилгээ

OPTIMIZE YOUR BUSINESS

“Төв Азийн Зам” ХХК буюу “C.A.R Logistics”нь 2012 онд улс хоорондын тээвэр зуучийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд менежментийн болон логистикийн оновчтой шийдлүүдийг бий болгож, мэргэшсэн, туршлагатай, найрсаг хамт олныг бүрдүүлснээр Монголын тээврийн салбарын голлох төлөөлөл болон ажиллаж байна.

Бид урагшилсаар

Байнгын хувьсан өөрчлөгдөж буй логистикийн салбарын эрэлт хэрэгцээнд бид хөл нийлүүлэн урагшилсаар байна. Харилцагч нартаа оновчтой шийдвэр гаргаж бизнесийн үр ашигийг нэмэгдүүлэхэд тэргүүлэх ач холбогдол өгдөг ба “OPTIMIZE YOUR BUSINESS” уриатайгаар үйлчлүүлэгч болон олон улсын агентлагуудтай нягт хамтран ажиллаж байна. Бид бүхэн 2019 онд менежментийн шинэчлэл хийн үйл ажиллагаандаа цоо шинэ олон төрлийн шийдлүүдийг нэвтрүүлж байна. Үүнд яаралтай тээврийн үйлчилгээ, шуурхай үнийн саналын үйлчилгээ, урт хугацааны харилцааг дэмжих “With CAR” харилцагчийн урамшуулал, Даатгагдсан тээвэр зэрэг багтана