САНХҮҮЖИЛТ + ТЭЭВЭР үйлчилгээ гэж юу вэ?

Эрхэм хамтрагч танд бараа материал худалдаж авах, тээвэр болон гаалийн татварын хураамжийг санхүүжүүлэх, бизнесийн өдөр тутмын эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор санхүүжилттэй тээвэр үйлчилгээг санал болгож байна. 

Өсөх чадвараа хадгалах, эргэлтийн хөрөнгийн чадамжаа нэмэгдүүлэх боломжийг та энэхүү үйлчилгээнээс авах боломжтой. 

 • Эрсдэлгүй, найдвартай улс хоорондын тээвэрлэлтийн үйлчилгээ
 • Барааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх, мөнгөн урсгалыг зөв удирдах боломжтой
 • Бусад баримтат төлбөр тооцоо, зээлийн үйлчилгээнээс зардал болон ажиллагаа бага
 • Экспортлогчдод бараа, үйлчилгээний төлбөрийг болгино хугацаанд хийх нь гадаад худалдааны хэлэлцээрийг амжилттай хийх боломжийг бүрдүүлнэ
 • Импортын аккредитив, гадаад баталгаа, инкассын төлбөрийг санхүүжүүлэх боломжтой
 • Богино хугацааны бэлэн мөнгөний хомсдолд орохоос сэргийлэх
 • Санхүүжилтийн нэмэлт эх үүсвэр
  • Үйлчилгээний нөхцөлөөр тогтоосон урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлэх чадвартай байх;
  • Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагаас худалдан авах тээврийн хэрэгслээ сонгож, үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх;
 • Бүрдүүлэх материал

Санхүүжилттэй тээврийн үйлчилгээний нөхцөл:

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ТӨГРӨГ
Зээлийн хэмжээ: 50 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хугацаа: 1 хүртэл сар 1-12 хүртэл сар
Зээлийн хүү /жилийн/:
Урьдчилгаа төлбөр: Үнийн дүнгийн 30%
Барьцаа:

Санхүүжилттэй тээврийн үйлчилгээ авахыг хүссэн харилцагч та дараах холбоосоор хүсэлтээ бидэнд ирүүлнэ үү.

https://form.jotform.com/200842877825464     /Хүсэлт илгээх холбоос/