Түүвэр ачааны тээврийг дэлхийн аль ч боомт, хотуудаас  үйлчлүүлэгчдийнхээ хүсэл сонирхолын дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулдаг. Энэ нь бага хэмжээний ачаа, богино хугацаанд тээвэрлэлт хийх шаардлагатай үйлчлүүлэгчдэд нэн тохиромжтой үйлчилгээ болдог. Тус үйлчилгээг бид агаар, далай-төмөр зам болон автын гэсэн бүхий л боломжит төрлөөр зохион байгуулж үйлчилж байна.

Үйлчилгээний давуу талууд :

  • Хамтран ажиллагч байгууллагуудын найдвартай үйлчилгээ
  • Тээвэрлэлтийн баталгаат хугацаа
  • Үнийн болоод төлбөрийн уян хатан нөхцөл