Уул уурхай болон олон улсын төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд манай компани төслийн ачааны тээврийг бүрэн цогцоор нь шийдэж доорх үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна.

  • Хүнд жинтэй болон хэт овортой ачааны тээвэрлэлт
  • Аюултай ачааны тээвэрлэлт
  • Хаалганаас хаалганд хүргэх үйлчилгээ
  • Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ
  • Тээврийн болон ачааны даатгал
  • Тээвэрлэлтийн зөвөлгөө болон замнал, маршрутыг тодорхойлж тээвэрлэлтийн замын судалгаа хийх