Төв азийн зам ХХК  нь Дэлхийн улс орнуудаас мэргэжлийн өндөр түвшинд хэтрүү овортой болон хүнд ачааны тээврийг TIR Carnet олон улсын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгсэл,  бүхээгтэй машин, хөргүүртэй машин  трайлер чиргүүл, чингэлэг тээвэрлэх зориулалтын  машинаар ачаа тээврийн бүрэн үйлчилгээг үзүүлж байна.