Даатгагдсан тээвэр
ТӨВ АЗИЙН ЗАМ ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН БАЙГУУЛЛАГА НЬ МИГ ДААТГАЛ компанитай ачаа тээврийн “Umbrella” даатгалын гэрээг байгууллаа. Энэхүү дааттгаллын гэрээгээр Төв Азийн Зам байгууллагын тээвэрлэж буй ачаа бараа бүр 100% бүрэн даатгагдаж байгааг дуулгахад таатай байна. #MIG_insurance#car_logistics #Тээвэр бүрэн даатгагдлаа